Vondelstraat 39 1054GJ - Amsterdam

Informatieavond voor belangstellenden Klik Hier

spiegelbeelden in ruimte en tijd tekenen van bewegende eeuwigheid

het enig blijvende is het steeds drijvende stuwende ritme dat alles wendt, dat bloei en verderven gaan, leven en sterven gaan, enkel als beelden kent

Loge Wending

Amsterdam

Featured Image

VRIJMETSELARIJ

Wat is dat eigenlijk?

Featured Image

AANMELDINGSPROCEDURE

Hoe wordt u vrijmetselaar?

Featured Image

ENGLISH INFORMATION

Freemasonry

Featured Image

Loge Wending

Hartelijk welkom op de homepage van de Achtbare Loge "Wending" te Amsterdam. De A.L. Wending is één van de twaalf loges die in Amsterdam actief zijn. Zij beoefent de symbolieke graden van leerling, gezel en meestervrijmetselaar. Onze loge telt 21 leden en 4 buitengewone leden en komt de 2e en 4e woensdagavond bijeen in het logegebouw van de Amsterdamse Loges aan de Vondelstraat.

WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR

Vrijmetselaren werken samen in broederschap. vrijmetselaren zijn verdraagzaam en streven naar harmonie. Mensen van allerlei achtergronden, met verschillende levensbeschouwingen en soms tegenstrijdige inzichten ontmoeten elkaar. Door in vertrouwen samen te praten, te werken, te eten en te drinken, voelen vrijmetselaren zich verbonden met al hun broeders.

RUSTPUNT IN EEN HECTISCHE WEEK

Vrijmetselarij is uniek als leerschool van het leven. Ben je op zoek naar een wekelijkse rustpunt in deze chaotische maatschappij, een samenzijn met broeders, neem contact met ons op voor een vrij en open kennismakingsgesprek.

VRIJMETSELAARSLOGE

Een vrijmetselaarsloge is een gewone vereniging. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Met statuten, leden en vergaderingen. Het is helder en duidelijk waar de vrijmetselarij naar streeft; namelijk naar een betere samenleving in deze wereld.

GELIJKWAARDIGHEID

Als vrijmetselaar sta je voor gelijkwaardigheid van alle mensen, voor ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en voor ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

JE GEEFT

Wie geeft, leeft dubbel. Zo ontstaan vriendschappen tussen mensen die elkaar anders wellicht niet zouden hebben ontmoet, je ontmoet elkaar bij de vrijmetselarij als gelijken.

Services

WIL JE MET ONS IN CONTACT KOMEN?

Wacht dan niet langer en druk op de knop hieronder

Contact

LAATSTE NIEUWS