Vondelstraat 39 1054GJ - Amsterdam

AANMELDINGSPROCEDURE

Om bij onze loge vrijmetselaar te kunnen worden moet u:

 • man zijn;
 • niet dogmatisch zijn, maar wel een hogere macht erkennen;
 • bereid zijn over uzelf na te denken;
 • gevoelig zijn voor het werken met rituelen en symbolen.

Hoe wordt u vrijmetselaar?

De werkwijze van de vrijmetselarij is hierin bijzonder zorvuldig. Want toetreding tot de vrijmetselarij wordt door vele vrijmetselaars ervaren als “een verbinding voor het leven”.

Om er zeker van te zijn dat toetreding uw serieus verlangen is, en om wederzijdse teleurstellingen te voorkomen wordt daarom een uitvoerige ballotageprocedure doorlopen, die u en ons in staat stelt te komen tot een gedegen kennismaking en een goed afgewogen besluit. Te allen tijden kan de procedure door u worden opgeschort, of afgebroken, als daar wat u betreft aanleiding voor is. 

De procedure kent de volgende stappen:

 1. Laat u informeren (via bijvoorbeeld de voorlichtingsavond) over doel en werkwijze van de vrijmetselarij in het algemeen en maak kennis met de vrijmetselaren bij Loge Wending.
 2. Maak uw wens om lid te worden kenbaar aan de loge voorlichter, of de secretaris der Loge.
 3. U heeft vervolgens een gesprek met één van de vrijmetselaren binnen Loge Wending voor een nader (wederzijds) contact. Van hem ontvangt u een informatiepakket, met daarbij ook een aanvraagformulier.
 4. U wordt verzocht een aantal vragen te beantwoorden en een levensbeschrijving te maken. Hierin beschrijft u niet uw maatschappelijke carrière, maar vooral uw geestelijke ontwikkeling, waarin u ook vertelt waarom u vrijmetselaar wilt worden. (Uw maatschappelijke status is hier nauwelijks relevant.)
 5. Twee vrijmetselaren zullen uw aanvraag dienen te ondersteunen. Dit kunnen vrienden zijn die reeds lid van de Orde zijn of twee vrijmetselaren waarmee u tijdens de voorlichtingsavond heeft kennis gemaakt. Zij helpen u ook, indien gewenst, met het beantwoorden van vragen. Als u zelf geen vrijmetselaren kent zal de loge twee meesters aanwijzen waarvan er één contact met u opneemt.
 6. Ook zal uw partner schriftelijk aan moeten geven dat die op de hoogte is van uw voornemen om tot de vrijmetselarij toe te treden. Uw deelname aan wekelijkse bijeenkomsten moet immers niet strijdig zijn met uw plichten thuis. Daarnaast zult u zich voor langere tijd binden.
 7. Er volgt een gesprek met een andere vrijmetselaar waarna alle vereiste stukken worden ingeleverd.
 8. Landelijk wordt bekendgemaakt dat u het lidmaatschap heeft aangevraagd, om andere vrijmetselaren die u kennen de gelegenheid te geven hierop te reageren.
 9. Hierna neemt onze voorzitter contact met u op en er volgt een kennismakingsgesprek.
 10. Het gesprek met de voorzitter wordt gevolgd door een gesprek met de Commissie van Onderzoek (ballotagecommissie).
 11. Nadat u heeft gesproken met de Commissie van Onderzoek zal deze een advies aan de voorzitter uitbrengen, waarna de vergadering van meester-vrijmetselaren over uw aanvraag beslist.
 12. Door of namens het hoofdbestuur wordt toestemming verleend om tot uw inwijding over te gaan.

Deze procedure vergt doorgaans 2 á 3 maanden. Zij geeft alle gelegenheid voor een gedegen kennismaking en zorgvuldige afweging en beslissing.

Wij komen in de periode september tot en met juni om de twee weken bijeen op woensdagavond, startende om 20:00 en eindigend rond 22:00 uur. Zomers houden wij reces en zo ook tussen kerst en nieuwjaar. Actieve deelname is belangrijk, zodat het nieuwe lid en de groep elkaar leren kennen en het nieuwe lid vertrouwd raakt met onze werkwijze.

Het kledingvoorschrift voor in de tempel is rokkostuum (met een zwart hesje) of smoking.
Op de andere avonden is er geen voorschrift, maar wordt nette kleding op prijs gesteld.

Nadere informatie:
U vindt deze op onze contactpagina.